Grinn

Niezmiernie miło nam zakomunikować iż w ostatnich miesiącach podjęliśmy współpracę z firmą Grinn w zakresie opracowania metody pomiaru ugięć  konstrukcji przemysłowych. Jako wsparcie naukowe i merytoryczne do współpracy zaprosiliśmy również Politechnikę Wrocławską.

W ramach tego przedsięwzięcia opracowujemy prototyp urządzenia pomiarowego, które zostanie zastosowane w ramach elektronicznego systemu monitoringu parametrów budynku opracowanego przez Grinn.

Tecla jako biuro projektowe pomaga przygotować założenia, konsultuje rozwiązania techniczne oraz przygotowuje sposób postępowania w ramach metody monitorowania danego układu konstrukcyjnego, interpretacji wyników pomiarowych oraz reagowania na alerty.

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie testów urządzenia na istniejącej hali produkcyjnej inwestora.