Obszar 3

Grow Green / rejon ulic: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej, Jaracza

Przestrzeń wnętrza podwórzowego jest bardzo uwspólnionia, nie ma tam przedogródków i przestrzeni półprywatnych. Koncepcja zakłada utrzymanie obecnych funkcji na obszarze podwórza, ale też zwiększenie różnorodności i doinwestowanie zieleńca w nowe nasadzenia drzew i krzewów, ścieżki oraz małą architekturę.
Przeznaczeniem podwórza jest użytkowanie przez mieszkańców otaczających go budynków oraz propozycja zaproszenia sąsiadów do wspólnych aktywności i rekreacji, na warunkach animujących podwórze mieszkańców.

Projektowane rozwiązania:

1. Plac zabaw
2. Ogrody użytkowe dla mieszkańców
3. Zielony plac rekreacyjny
4. Nowa wiata śmietnikowa pokryta pnączami z wiatą na rowery
5. Łąka kwietna
6. Plac wejściowy z lokalizacją tablic informacyjnych i regulaminem użytkowania terenu
7. Nasadzenia nowych drzew i krzewów.