Obszar 4

Grow Green / rejon ulic: Walecznych, Prusa, Reja

Koncepcja zakłada scalenie przestrzenne podwórza poprzez uporządkowanie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie w zieleni niskiej i wysokiej.
Pas zieleni przy garażach pozostaje oddany mieszkańcom jako wielofunkcyjny teren wypoczynku i zabawy, ściany garaży mogą stać się miejscem dla wspólnej twórczości – np. malowania graffiti przez dzieci. Przestrzeń przeznaczona zarówno dla młodszych jak i starszych użytkowników. Zaprojektowano różnorodne grupy krzewów rodzimych, które mają podkreślać podwórze jak “zielona wstęga”. Pomiędzy komunikacją a zielenią zaplanowano muldę chłonną – podłużną nieckę retencyjną, bogato obsadzoną roślinnością dedykowaną dla ogrodów deszczowych. Motywem przewodnim dla tego obszaru są rośliny obficie kwitnące i miododajne.

Projektowane rozwiązania:

1. Nowa lokalizacja wiaty śmietnikowej oraz rowerowej
2. Ogród deszczowy z grupami roślin rodzinnych zlokalizowany w miejscu stagnowania wód opadowych
3. Plac z „wyposażeniem naturalnym”
4. Zielone parkingi
5. Podłużna niecka gromadząca wody opadowe wzdłuż parkingów
6. Grupy roślin ozdobnych
7. Polana wypoczynkowa
8. Ogrody użytkowe mieszkańców
9. Pnącza na elewacjach lub podporach.