Obszar 5

Grow Green / rejon ulic: Nowowiejskiej, Bolesława Prusa

w ramach zielonej ulicy

Obszar ten cechuje bardzo różnorodna zieleń, teren podzielony jest ulicą Nowowiejską, znajduje się w części w parku Tołpy, a częściowo należy do Skweru Ludzi ze znakiem „P”.
Idea projektu zakłada uporządkowanie terenu i utrzymanie zielonego charakteru skwerów. Szczególną uwagę poświęca się uzupełnieniu terenu nasadzeniami. Planuje się wykonanie nasadzeń drzew i zieleni niskiej z naciskiem na wybranie roślin o szerokich walorach przyrodniczych (np. gatunki miododajne lub pożyteczne dla ptaków) w celu zwiększenia bioróżnorodności przy dużym ciągu komunikacyjnym Wrocławia.
Proponuje się także wprowadzanie pnączy na wolnostojących elementach, takich jak lampy uliczne, tablice informacyjne i drzewa.

Projektowane rozwiązania:

1. Rekultywacja gleby i wprowadzenie zieleni niskiej 2. Wprowadzenie nowych nasadzeń
3. Stworzenie “Zielonej poczekalni na tramwaj” pod bukiem
4. Ukształtowanie terenu w celu retencji wód opadowych
5. Założenie budek dla ptaków
6. Wprowadzenie małej architektury w postaci ławek.