Obszar 7

Grow Green / rejon ulic: Wygodnej, Nowowiejskiej, Żeromskiego

Podwórze posiada dużą ilość istniejącej zieleni i wykształcony układ komunikacji. Jego problemem jest brak odpowiednich funkcji dla mieszkańców, powoduje to zagarnięcie nieużytkowanej przestrzeni przez agresywne grupy społeczne i nasilenie zjawisk nieakceptowanych przez mieszkańców – picie alkoholu, zanieczyszczenie podwórza, hałas, obniżone poczucie bezpieczeństwa.
Koncepcja zakłada wprowadzenie funkcji dedykowanych mieszkańcom i użytkownikom. Zaplanowano niewielki park dla psów ogrodzony od strony podwórza i otoczony nowymi nasadzeniami, oraz przestrzeń rekreacyjną i placu zabaw w centralnej części. Obecność nowych użytkowników terenu i chęć korzystania z terenu przez mieszkańców którzy będą sprawować kontrolę, ma spowodować wyparcie nieakceptowanych zachowań i zwiększenie bezpieczeństwa – tzw. “żywy monitoring”. Istniejąca zieleń zostanie uzupełniona i dogęszczona.

Projektowane rozwiązania:

1. Nowa zielona wiata śmietnikowa
2. Ogrody ozdobne mieszkańców z elementami małej retencji
3. Ogród deszczowy zasilany wodami opadowymi z rury spustowej
4. Plac z „wyposażeniem naturalnym” – przestrzeń urządzona z wykorzystaniem elementów naturalnych i niskokosztowych – jako alternatywa dla standardowego wyposażenia przestrzeni publicznych;
5. Plac zabaw dla psów.