Katowice

Lokalizacja: Śródmieście, Katowice

Rok: 2011

Temat pracy to koncepcja urbanistyczna Śródmieścia Katowic oraz projekt założenia plac i makrownętrze alei w ramach tej koncepcji. Rondo – Rynek to strategicznie ważna przestrzeń w centrum miasta.

Celem pracy była poprawa wizerunku Katowic, stworzenie systemu przestrzeni publicznych spajającego centrum, wykreowanie nowej warstwy symbolicznej i poprawienie komunikacji pieszej na kierunku Północ-Południe z poprawą warunków dla rozwoju usług.

Przeanalizowano pod różnymi kątami teren śródmieścia wraz z najbliższym otoczeniem i zaproponowano dla niego nową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną.

W ramach tej koncepcji powstał system przestrzeni publicznych spajający centrum i będący kręgosłupem miasta, w myśl filozofii że miasto jest przede wszystkim dla ludzi. Do niego podporządkowane są koncepcje układów przestrzennych komunikacji i zieleni.

Wspomniany system składa się z różnych rodzajów przestrzeni o rozmaitych funkcjach oraz skalach – to place, deptaki, uliczki handlowe a także ważna oś urbanistyczna – aleja Korfantego która wraz z Rynkiem została potraktowana w projekcie w szczególny sposób.

Korzystając z europejskich tradycji urbanistycznych postanowiono uszanować i podkreślić istniejący układ alei Korfantego, traktując go jak bulwar przydający miastu prestiżu i wielkomiejskości, który z racji swojej skali ma konkretną rolę w tkance miasta.

Na alei Korfantego, poprzez poszerzenie pasa między jezdniami, utworzony został deptak łączący Rondo im. gen. J.Ziętka, pobliski Spodek wraz z “wyspą kultury” i północne dzielnice z sercem miasta którym jest nowo-zaprojektowany plac – Rynek.

Jako detal opracowany został “kielich” – wielofunkcyjny mebel miejski. Inspiracją była żelbetowa konstrukcja powłokowa hali wyburzonego dworca PKP.