Olkusz PKP/PKS

Lokalizacja: Olkusz, małopolskie

Rok: 2014

Teren opracowania zlokalizowany jest na granicy obszarów o różnej funkcji i strukturze. Różnorodność i braki w otaczającej zabudowie, zaniedbany skwer i brak organizacji ruchu, powodują, iż zastana przestrzeń dworca PKS sprawia wrażenie wyrwy w i tak dziurawej już tkance miejskiej.

Cel projektu to stworzenie przestrzeni publicznej o miejskim “olkuskim” charakterze, stanowiącej wizytówkę i bramę do miasta, łączącej funkcje użytkowe jak i sprzyjającej różnym formom aktywności i rekreacji.

Aby wykreować plac o charakterze miejskim konieczne jest uzupełnienie i domknięcie kwartałów zabudowy nową kubaturą o funkcji usługowo – mieszkaniowej, oraz uporządkowanie istniejącej zabudowy.

Projektowana kubatura, domykająca plac od strony ul. Kazimierza Wielkiego, mieści w sobie funkcje dworca autobusowego jak i usług.

Część peronową, wykorzystując spadek terenu, umieszczono poniżej poziomu chodnika przy przystanku linii miejskiej, zagłębiając ją na tyle, by stworzyć “podziemną kondygnacje”, na dachu peronów utworzono taras dostępny z poziomu chodnika. Zadaszenie peronów opada w stronę placu przy budynku dworca PKP. Tak ukształtowana kubatura nie przytłacza swoimi gabarytami, jest dobrym miejscem obserwacji życia toczącego się na placu, związanego z ruchem podróżnych.

W celu uspokojenia ruchu, na wszystkich projektowanych drogach, w obrębie placu obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Wysokie drzewa zastane na terenie placu i wokół niego, wraz z małym drewnianym domkiem jednorodzinnym, wprowadzają lekko tajemniczą atmosferę, charakterystyczną dla małopolskich miejscowości. Projekt uwzględnia pozostawienie większości starych drzew, oraz domku, jako relikt dawnej formy placu dworcowego.