Pawilon przy Skwerze Skaczącej Gwiazdy

Lokalizacja: Wrocław, Przedmieście Odrzańskie

Rok: 2020/2021

Projekt koncepcyjny pawilonu usługowego i zagospodarowania części terenu skweru Skaczącej Gwiazdy (Springstern) – powstał aby ożywić otoczenie, podnieść bezpieczeństwo i wprowadzić nową jakość w przestrzeń publiczną. Duża ilość mieszkań i biur w okolicy generuje zapotrzebowanie na usługi i gastronomię. Obiekt o funkcji gastronomicznej domyka skwer od zachodu, w miejscu gdzie niegdyś stały kioski handlowe i warzywne o niskiej jakości architektonicznej.

Projektowany budynek to przeszklony parterowy pawilon w konstrukcji stalowej, szkieletowej – w formie płaskiego zielnego dachu na słupach obudowanego szklanymi ścianami kurtynowymi. Tarcza kasetonowego zadaszenia stanowiąca główny gabaryt budynku oparta jest na dziesięciu stalowych słupach i usztywniona poprzecznie poprzez wkomponowanie murowanego bloku istniejącej stacji transformatorowej do której dobudowano moduły toalet i zaplecza lokali. Maksymalne przeszklenie elewacji zapewnia otwarcie wnętrza na przestrzeń publiczną na zewnątrz i kontakt między strefami jak również wizualny kontakt pomiędzy ulica a zielenią po obu stronach budynku. Zielony dach będzie dodatkową powierzchnią biologicznie-czynną dobrze widoczną z okien okolicznych mieszkań i biur.

Projektowane jest atrakcyjne miejsce dla gastronomii i handlu przy wykorzystaniu komercyjnym, ewentualnie jako miejsce wydarzeń kulturalnych lub jako przestrzeń ekspozycyjna przy wykorzystaniu kulturalno-społecznym. W obiekcie planowane są toalety pełniące funkcje zaplecza sanitarnego dla lokali oraz funkcje toalet publicznych – posiadają one osobne wejście z zewnątrz niezależne od lokali (przedsionek) i mogą funkcjonować w czasie gdy lokale są zamknięte.

Forma obiektu jest nawiązaniem do Neue Nationalgalerie w Berlinie. W założeniu ma być formą czysta i minimalistyczną osadzoną w zieleni, ukazującą i odbijającą zieleń w przeszklonych fasadach. Skala obiektu jest odpowiednia dla umieszczenia go w przestrzeni na styku skweru i ulicy, pomiędzy zabudową XIX/XX wiecznych kwartałów kamienic osiedla Ołbin. Planuje się w obiekcie szereg nowoczesnych instalacji ekologicznych i efektywnych energetycznie takich jak: instalacje fotowoltaiczną i zasilenie w energię z paneli słonecznych oraz retencje wody opadowej z dachu do wykorzystania jako szara woda do spłukiwania toalet lub podlewania roślin.