Ożywienie placu Nowy Targ

Lokalizacja: Wrocław, Stare Miasto

Rok: 2022/2023

Projekt koncepcyjny ożywienia przestrzeni publicznej placu Nowy Targ (Neumarkt) we Wrocławiu poprzez wprowadzenie usług w parterach północnej pierzei. Planuje się skoordynowanie projektowanego zazielenienia placu z rozszerzeniem programu funkcjonalnego o usługi komercyjne w parterach, aby rewitalizacja mogłaby być pełniejsza i skuteczniejsza.

Pomysł opiera się na przeniesieniu powierzchni mieszkalnych z parteru na dach i odzyskaniu powierzchni dla usług, z rozbudową parterów. To pozwoli na wprowadzenie życia w obrębie jednego z trzech najważniejszych placów Starego Miasta i zaproponowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w bardziej współczesnej formie, spójnie z prowadzoną rewitalizacją samego placu.

Założeniem jest porozumienie ze Spółdzielnią/Wspólnotą i właścicielami mieszkań w parterze i rozbudowa parterów – dobudowa pawilonu usługowego oraz zagospodarowania części terenu na placu Nowy Targ. Projektowany budynek to przeszklony parterowy pawilon, otwarty na plac, dobudowany jest do istniejącego budynku mieszkalnego – w formie płaskiego zielnego dachu na słupach osłoniętego szklanymi ścianami kurtynowymi. Dzięki temu architektura pawilonu dyskretnie wtapia się w modernistyczne otoczenie otwierając się na plac, pokazując życie w parterach usług a także odbijając w przeszkleniach sąsiadująca zieleń.

Plac Nowy Targ jest jednym z trzech najważniejszych placów Starego Miasta we Wrocławiu. Niegdyś tętniący życiem, o funkcji handlowej/targowej, obecnie nieco martwy ze względu na niedobór funkcji cenotwórczych i atrakcyjnych lokali komercyjnych. Atrakcyjna lokalizacja, turystyka oraz duża ilość mieszkań i biur w okolicy generuje zapotrzebowanie na usługi i gastronomię. Pełna rewitalizacja i przywrócenie życia tej przestrzeni będzie możliwe jedynie poprzez kompleksowe działania – zarówno poprawę estetyki, wprowadzenie zieleni i małej architektury ale także funkcji i powierzchni usługowych.