Targowisko

Lokalizacja: plac 21. stycznia, Gniezno

Rok: 2011

Projekt zakłada rewitalizacje fragmentu miasta z zaprojektowaniem ważnej tkanki jaką jest targowisko oraz plac, który zatracił właściwą formę i funkcję. Nieuporządkowana przestrzeń objęta opracowaniem sprawią wrażenie prowizorycznej, tymczasowej a więc niewartej dalszego inwestowania w nią. Natomiast targowisko, spełniające nie tylko funkcje handlową ale też odgrywające ważna role społeczną i generujące duży ruch pieszy w tym rejonie, ubrane jest w mało estetyczne i prowizoryczne formy, co mogłoby sugerować że zakupy na targu są gorszą formą handlu.

Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni targu otwartej, łatwo dostępnej dla każdego oraz przyjaznej i zachęcającej do korzystania z niej.

Targ jest otwarty na otoczenie, pozwala na swobodny przepływ ludzi, jest dostępny bez barier oraz staje się integralnym elemantem miasta pobudzającym życie w okolicy. Wszystkie pierzeje kwartału targowiska są “żywe”. Pierzeje uwolnione od zaparkowanych samochodów mogą wreszcie ugościć usługi właściwe miejskiemu życiu (handel, gastronomia, rozrywka), a sprzęgnięcie z nowym placem i wsparcie “masy ludzkiej” współgenerowanej przez targowisko jest dużym atutem już na starcie.

Bryła targowiska w jest w swym wyrazie współczesna, wprowadza nową jakość do tkanki miejskiej. W historyczną zabudowę wpasowana jest skalą i zwartością kwartału. Wprowadza ład przestrzenny, łata dziurę w tkance miejskiej i kubaturowo harmonizuje sie z otoczeniem. Ma charakter uniwersalny, pozbawiona jest elementów nawiązujących do tożsamości miejsca. Nie ma aspiracji do historyzowania, jej celem jest raczej wyrażanie współczesnych tendencji i technologii budowania.

Przestrzeń targowiska strefowana jest w następujący sposób: W centralnej części ulokowanych jest 108 boksów handlowych, tam także znajduje się moduł komunikacji pionowej do parkingu podziemnego. W obszarze głównych wejść (wschodniego i zachodniego) zgrupowanych jest 16 kiosków kwiatowych, stanowią one strefę wejściową i wizytówkę targowiska. W zachodniej częsci kompleksu zlokalizowana jest gastronomia, stoliki niejako “wylewają się” na plac, podkreślając otwartość założenia.

Boksy handlowe zgrupowane są w 6ciu segmentach w układzie 3ch traktów obustronnie. Dla punktów handlowych przewidziana jest możliwość zajęcia od frontu pasa szerokości 1,5m przez asortyment ustawiony na boksach. Jeden cały segment zlokalizowany w północno-wschodniej części przeznaczony jest na składowisko odpadów z pojemnikami i gniazdami segregacji, zamknięte w boksie dostępnym obustronnie.

Dach targowiska składa się z 30tu “odwróconych parasoli” – jednostek konstrukcyjnych opartych na rzucie trójkąta równobocznego. Moduł konstrukcyjny składa się z 3ch żeber stalowych, wspierających w górnej części stalową ramę o rzucie trójkąta równobocznego, w dolnej spiętych w słup. Na żebrach oraz ramie rozpięte są membrany z tworzywa, będące przekryciem. W słupie zlokalizowane jest odwodnienie i wentylacja.

Parking ze względów ekonomicznych podzielony został na 2 mniejsze garaże podziemne o pojemności 60 samochodów każdy i powierzchni poniżej 1500m2. Konstrukcja garażu dopasowana jest do rozkładu słupów zadaszenia.