Zajezdnia Dąbie

Lokalizacja: ul. Tramwajowa, Wrocław

Rok: 2019

Zagospodarowanie terenu Zajezdni Dąbie

Budynki Zajezdni Dąbie to zespół obiektów infrastruktury technicznej taboru tramwajowego – dwie duże hale wraz z przylegającymi budynkami technicznymi i biurowymi.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania Zajezdni i wyposażenia go w małą architekturę, meble i urządzenia jak również wykonanie placu wielofunkcyjnego i projekt nowego oświetlenia zewnętrznego. Plany związane są z przekształceniem Zajezdni w obiekt kulturalno-wystawienniczy i usługowy.

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego zagospodarowania, wykorzystanie potencjału miejsca jako przestrzeni kulturalnej i rekreacyjnej oraz dostosowania obszaru do osób niepełnosprawnych. Nowoprojektowane nawierzchnie są zaplanowane do wykonania z kostki granitowej łupanej, możliwie z odzysku. Nowy ciąg pieszo-kołowy ma usprawnić komunikacje i obsługę terenu od strony pólnocno-wschodniej. Taras zlokalizowany od wschodniej strony budynku ma na celu zwiększenie użytkowości terenu przy tylnych elewacjach szczytowych hal na potrzeby działającego w zajezdni klubu „Łącznik”.  

Teren bocznicy tramwajowej zostanie przebudowany na zielony plac wielofunkcyjny. Istniejące tory w obrębie placu i terenu zielonego zostaną zachowane. Przy wschodniej granicy placu w celach edukacyjnych planuje się lokalizacje ogrodu permakulturowego. Plac pełnić ma funkcje ekspozycyjne, kulturalne, motoryzacyjne oraz parkingowe, w zależności od potrzeb i typu organizowanej imprezy.

Aby umożliwić elastyczne zagospodarowanie i wydzielanie stref placu, planuje się umieścić elementy wyposażenia – takie jak mobilna scena, siedziska czy donice na platformach jezdnych na istniejących szynach bocznicy aby można było przesuwając nimi po szynach wydzielać odpowiednią konfiguracje zagospodarowania i wielkości stref placu wielofunkcyjnego. Konstrukcja sceny oparta będzie na module i konstrukcji kontenera obudowana drewnem i blachą a jej ruchome ściany pozwolą na użytkowanie jej na wiele sposobów – w razie potrzeb może pełnić funkcję galerii, magazynu lub kina plenerowego. Pozostałe elementy zadaszeń na całym terenie również będą wykorzystywały stalową i ramową konstrukcję nadając przestrzeni harmonijny charakter. W obrębie sceny/kina plenerowego planuje się lokalizacje siedzisk ruchomych jako drewnianych elementów montowanych na torach w sposób jezdny. Siedziska zostaną wyposażone w donice na zieleń.

W ramach zagospodarowania zieleni na terenie zajezdni projektuje się uporządkowanie placu frontowego przed budynkiem administracyjnym w celu wyeksponowania fasady. Podziały na pasy zostaną wykonane z szyn tramwajowych. Wykorzystana kostka bazaltowa ułożona zostanie tak, aby „rozmywała” się ona w stronę zieleni.

Remont i przebudowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oświetleniowej pozwoli na uporządkowanie estetyczne placu frontowego, wyczyszczenie go ze zbędnych elementów i szafek instalacyjnych oraz nawiąże do charakteru ‘trakcji’ zajezdni. W uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem wybrane zostały przewieszkowe oprawy oświetleniowe, które w zależności od potrzeb rozświetlą całą powierzchnię zajezdni lub podkreślą główne ścieżki prowadzące do hal.