Projekt 1

GrowGreen jest projektem badawczym i jest realizowany jest przez konsorcjum złożone z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja i Wrocław. Celem projektu jest sprawdzenie możliwości przystosowania miasta do zmian klimatu poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na naturze (nature based solution). Realizacja zadań projektowych ma się bezpośrednio przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców, dlatego bardzo ważnym aspektem jest również zaangażowanie i mobilizacja lokalnej społeczności zarówno w procesie tworzenia, jak i realizacji i utrzymania nowej błękitno-zielonej infrastruktury.

Głównym koordynatorem projektu z ramienia miasta Wrocław jest Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu. Zaprezentowane koncepcje poszczególnych obszarów są wynikiem kilkumiesięcznej pracy projektantów z jednostkami miejskimi i naukowymi, jak i serii spotkań z mieszkańcami wrocławskiego osiedla Ołbin. Pierwsza tura spotkań zakończona została raportami przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju, które posłużyły jako wytyczne do projektowania. Druga tura spotkań warsztatowych zakończona została wypracowaniem ostatecznych koncepcji prezentowanych na wystawie.

Projekty koncepcyjne powstały we współpracy z biurem PHU Dworniczak, wizualizacje przygotowała grupa doprzodu. Wystawa prac koncepcyjnych zagospodarowania siedmiu obszarów na wrocławskim osiedlu Ołbin oraz ulicy Daszyńskiego w ramach unijnego projektu GrowGreen trwać ma od 16 do 30 stycznia 2019 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Namysłowskiej 8 w budynku CB Grafit.

Wystawione prace prezentują wynik wspólnej pracy projektantów z jednostkami miejskimi oraz mieszkańcami i Radą Osiedla Ołbin. Zaprezentowane koncepcje przedstawiają całościowe zagospodarowanie poszczególnych obszarów, ze wskazaniem terenów objętych realizacją w ramach projektu GrowGreen. W zakres realizowanych zadań wchodzą prace bezpośrednio związane z powstawaniem błękitno-zielonej infrastruktury.

Realizacja projektów pilotażowych się ma odbyć do końca 2019 roku, po czym nastąpi etap monitorowania projektu. Zakończenie projektu badawczego GrowGreen planowane jest na rok 2022.