Podwórze ul. Lompy
Podwórze ul. Walecznych

Podwórza na Ołbinie

Lokalizacja: Ołbin, Wrocław

Rok: 2019

Rewitalizacja podwórzy w ramach poprawy warunków klimatycznych oraz warunków życia mieszkańców osiedla.

Zrealizowane wnętrza podwórzowe są efektem prowadzonego przez miasto Wrocław projektu GrowGreen. W ramach niego przygotowaliśmy we współpracy z Dworniczak Architektura Krajobrazu koncepcje rewitalizacji siedmiu podwórzy na Ołbinie.

Koncepcje dwóch podwórzy kontynuowaliśmy następnie w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych oraz nadzorów realizacji wspólnie z Dworniczak Architektura Krajobrazu i A&K Pracownia Architektury Krajobrazu Alina Sanowska. GrupaDoPrzodu zaproponowała instalacje bioróżnorodne w formie wierzbowej altany oraz drążonych w pniu poideł dla ptaków.

Prace realizowała firma Spes-City.

Pierwsze podwórze zlokalizowane pomiędzy ul. Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza, którego głównym motywem był żywioł ziemi – agrokultura, glina, cegła, ciepła kolorystyka. W ramach zagospodarowania wydzielono nowe ciągi piesze w nawierzchni mineralnej, wybudowano nową wiatę śmietnikową oraz wiatę na rowery. W podwórzu niedostatek przestrzeni półprywatnych, także integrujących mieszkańców skorygowano utrzymując obecne funkcje i dodając nowe, dedykowane różnym grupom wiekowym – place rekreacji, łąki kwietne, mini-działki. W celu utrzymania i umożliwienia podlewania wspólnych terenów zielonych zapewniono pompę ręczną – abisynkę. Przeznaczeniem wnętrza jest użytkowanie go przez mieszkańców otaczających budynków oraz możliwe zaproszenie sąsiadów do wspólnych aktywności i rekreacji.

Drugie podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja, którego motywem przewodnim jest kamień i woda – możliwości jej gromadzenia, retencji i ponownego wykorzystywania. Cała deszczówka jest tutaj w pełni zagospodarowana, retencjonowana i wykorzystana na terenach zielonych, dzięki czemu nie trafia do kanalizacji. Zaprojektowane ukształtowanie terenu chroni budynki przed zawilgoceniem. Dodatkowo w przedogródkach znajdują się ogrody deszczowe a po drugiej stronie podwórka zlokalizowano muldę chłonną z roślinami wodnolubnymi. Podwórze 4 scalono ‘zieloną komunikacją’ i nasadzeniami. Pas przy garażach oddano mieszkańcom dla wypoczynku i zabawy. Całość założenia dopełniają takie elementy jak wiaty śmietnikowe i rowerowe, ławki i kosze na śmieci.

Realizacja terenów zielonych opiera się na rozwiązaniach NBS (Nature-based Solutions).

Rewitalizacja wnętrz podwórzowych w ramach projektu GrowGreen realizowanego we współpracy z Departamentem Zrównoważonej Infrastruktury miasta Wrocławia.